SeeTec LPR ile plaka tanıma

SeeTec LPR modülü (Plaka Tanıma), duran ve akan trafikte plakaların otomatik olarak tanınması amacıyla SeeTec Cayuga için tasarlanan bir genişletme modülüdür. Sunucu başına sekiz adede kadar şeritte Arapça ve Kiril Alfabesi karakterleri de dahil olmak üzere uluslararası plaka formatlarını okuyabilir. Modül, komple SeeTec Cayuga kullanıcı arayüzünde yapılandırılır, plakaların kaydedilmesi işlemi sürekli olarak veya tetik kontrollü şekilde gerçekleştirilir. SeeTec LPR Modülü, SeeTec tarafından desteklenen ve sisteme bağlı olan her IP Kamera ile kullanılabilir. Aydınlatmanın iyi olmadığı durumlarda da optimum plaka tanıma için özel LPR kameralar (Video Encoder üzerinden analog kameralar veya IP kameralar) kullanılabilir.

Plakaların yetkilendirme gruplarına atanması veya elektronik bir bilet payı sistemi gibi çok sayıda yönetim fonksiyonu çözüm paketini tamamlar. Ayrıca, okunan plakalar otomatik olarak bir arayüz üzerinden başka uygulamaların kullanımına sunulabilir. 

Plaka ve olay yönetimi

Olaylar bir veritabanına kaydedilebilir ve serbestçe tanımlanabilen yetkilendirme gruplarına atanabilir. Yetkilendirme grubuna bağlı olarak, örn. bir kapının veya bariyerin otomatik olarak açılması, denetim personelinin uyarılması, vs gibi özel olaylar tetiklenebilir. Elektronik bir bilet sistemi, müşterilerin veya tedarikçilerin girişini tanımlanabilir bir zaman dilimiyle kısıtlayabilir. SeeTec LPR modülünün verileri bir arayüz üzerinden harici uygulamalarda da (örn. erişim kontrolleri) kullanılabilir.

Ürün kullanım süresi

Plaka tanıma özelliğinin kullanım olanakları

  • Giriş kontrolü

  • Bariyer kumandası

  • Trafik denetimi

  • Park alanı atamaları, yükleme istasyonları, vs.

  • Araç kiralama işlemlerinde araç iadesinin belgelenmesi

  • Pazarlama amacıyla, örn. müşterinin coğrafi bölgesini belirlemek için